Πως ξεκινάνε όλα!

Συγκομοιδή

image

Η συγκομιδή ξεκινάει τον Σεπτέμβρη και με κατάλληλο δονητικό μηχανικά τριγάμε το δέντρο ρίχνοντας τον καρπό του στο έδαφος.

Ακολουθεί η συλλεκτική μηχανή μαζεύοντας τα καρύδια

image

με σκοπό στη συνέχεια να αποφλειωθούν από το πράσινο περικάρπιο τους στο κατάλληλο πλυντήριο.

Στο τέλος

Αποξήρανση & Διαλογή

image
image
image
image

Ύστερα από 40 χρόνια καλλιέργιας του καρυδιού γνωρίζουμε και την παραμικρή λεπτομέρεια η οποία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο τελικό προϊόν.

image